<div align="center"> <h1>Whippety w Polsce</h1> <h3>Strona na temat historii chartów angielskich whippetów w Polsce. Mnóstwo zdjęć, rodowody, wyniki wystaw.</h3> <p>whippet, whippety, whippetów, whippetow, chart, charty, charty angielskie, chart angielski, sighthound, sighthounds, windhund, historia w Polsce</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.whippety.topcharty.net" rel="nofollow">http://www.whippety.topcharty.net</a></p> </div>